Tilgang til økter, spesialøkter og opptak når det passer en selv

Ta kontakt med oss, dersom bedriften har flere enn 200 medlemmer. 

Billigste på markedet

Tilgjengelig for hele bedriften

Høy kvalitet og variert timeplan

Det bedriftsidrettslaget trenger for å samle alle ansatte

Priser

Antall medlemmer i bedriften:Medlemspris: 
1-50 medlemmer400,- pr. mnd (GRATIS frem til 15.feb!)
51-100 medlemmer800,- pr. mnd (GRATIS frem til 15.feb!)
101-200 medlemmer1500,- pr. mnd (GRATIS frem til 15.feb!)
Over 200* Be om tilbud (GRATIS frem til 15.feb!)

Oppgi ca antall ansatte i virksomheten (se info nederst på siden).

Oppgi personen som er ansvarlig for bestilling. Informasjon for å komme i gang sendes til denne personen.

Angi PO referanse dersom det kreves ved fakturering.

Valgfritt felt. Oppgi informasjon som evt. kan være av betydning.

Om pris

Vårt mål er å tilby alle bedriftsidrettslag online trening av høy kvalitet, relevant for ansatte og arbeidsgiveres behov. Prisene er tilpasset antall medlemmer i bedriftsidrettslaget, men gir ALLE ansatte tilgang. Om antall registrere brukere i bedriften blir vesentlig høyere enn antall medlemmer vil vi (av rettferdighetshensyn) ta kontakt for dialog om en noe økt månedspris.

Prisene gjelder pr. mnd. Vi har ingen bindingstid. Ved inngåelse av bedriftsavtale, løper abonnementet til det sies opp. Oppsigelse av abonnementet gjøres direkte til din krets. Faktura ettersendes.