Bli Sprekere Fysio-Pilates

- Myk og skånsom trening for kjernemuskulaturen

Beskrivelse

Myk og skånsom form for Pilates med øvelser som har til formål å styrke/øke stabilitet rundt nakke-, rygg- og bekkenmuskulatur, også kjent som kjernemuskulatur. Øvelsene er brutt ned slik at man gradvis bygger opp styrke/stabilitet og fleksibilitet for så å kunne beherske tyngre øvelser på en trygg og sikker måte etterhvert som kroppen behersker det. Dette gjør Fysio-Pilates til et svært godt valg enten du er frisk eller har fysiske plager.

Mål

Aktivisere den dyp kjernemuskulaturen, samt balansere de ulike muskelgruppene i kroppen mot hverandre. En sterk kjernemuskulatur er sentralt for å kunne forhindre skader og gjennomføre bevegelser i dagliglivet på en skånsom og hensiktsmessig måte. Det bidrar også til en bedre kroppsholdning, som blant annet er hensiktsmessig for kontoransatte som sitter mye i løpet av dagen for å sørge for en mest mulig hensiktsmessig sittestilling.

Hovedeffekt

Styrke og stabilitet

Målgruppe

Alle.

Organisering

Felles gjennomføring med tett oppfølging fra instruktør.

Varighet

60 minutter

Våre gruppetreninger